Ukrainian Triathlon (Aquathlon) Championship Review

01.07.2024

News

alt

June 21-22 in Cherkasy: Defining National Leaders in Triathlon (Aquathlon)

Junior Champions:

 

Youth 16-17 Champions:

 

Youth 14-15 Champions:

  • Men: Ihor Kyrylovych (Zhytomyr), Markiian Harmatii (Lviv), Dmytro Taran (Cherkasy)
  • Women: Adel Shmanova (Odesa), Oleksandra Boronina (Zhytomyr), Kateryna Kyrylovych (Zhytomyr)

 

Mixed Relay 2×2:

  • Junior: Cherkasy (Maksym Nesvat, Anastasiia Snesar), Dnipropetrovsk (Matvii Malysh, Khrystyna Bieloousova), Zhytomyr (Maksym Usanin, Anna Korotiayeva)
  • Youth 16-17: Lviv (Markiian Harmatii, Dana Soroka), Cherkasy (Ivan Zhivotkov, Amina Marchenko), Zhytomyr (Illia Honcharuk, Oleksandra Boronina)
  • Youth 14-15: Zhytomyr (Ihor Kyrylovych, Kateryna Kyrylovych), Cherkasy (Yehor Korniienko, Daria Zadera), Cherkasy (Dmytro Taran, Polina Taran)
    Results are available here.